Biorezonans Nedir?
Biorezonans deneysel tıp kategorisindeki bir tedavi metodudur.

Evrendeki canlı-cansız her varlığın kendine özgü elektromanyetik bir titreşimi “rezonans”ı vardır. Hücreler bu elektromanyetik alanda bilgi alışverişinde bulunurlar. Yabancı frekanslar bu bilgi alışverişini engelleyebilir veya bozabilirler.
Canlı yapılar programlarına uygun çalıştıkları sürece rezonansları da normal sınırlarda olur. Alerjiye yol açan (alerjen) veya hastalıklara sebep olan etkenlerle (patojen) karşılaştıkları ya da travma gibi bir strese maruz kaldıkları zaman bu titreşim değişir ve hastalıklar ortaya çıkar.
İnsan sadece biyolojik değil aynı zamanda sosyal ve psikolojik bir varlıktır. O nedenle, hasta olduğu zaman sadece biyolojik bedeni rahatsız olmaz, enerjik bedeni de olumsuz etkilenir. Klasik Tıp yaklaşımında biyolojik yapıya uygulanan müdahalelerin (kimyasal, cerrahi..) çoğunda amaç şikayetin ortadan kaldırılmasıdır.
Biorezonans ve benzeri tamamlayıcı tıp metotlarında ise, beden bir bütün olarak ele alınır ve şikayetin ortaya çıkmasına yol açan tüm sistem bozuklukları kaynağında tedavi edilir.

Günümüzde teşhis metot ve araçları çok gelişmiş olduğu halde, şikayetlerine yeterli çözüm bulunamadığından yakınan pek çok insan, bir doktordan diğerine gezmek zorunda kalmakta ya da durumunu kabullenip, hayatını sıkıntılarına alışmış olarak sürdürmektedir.
Hastalıkların ortaya çıkmasına yol açan alerjik, patojenik, psikolojik, toksik vb. yüklenmelerle vücudun baş edemediği hallerde, biorezonans tedavisi ile çok iyi sonuçların alınabildiği görülmüştür.

Kronik hastalıkların klasik tıbbi tedavisinde hastalar çoğunlukla ömür boyu ilaç kullanmak zorundadır. İlaç tedavileri hastaların şikayetlerini azaltmakta ama ne yazık ki şikayete sebep olan etkenleri genellikle düzeltememektedir. Bunun sonucu olarak sürekli baskılanan bozukluklar zaman içinde farklı organların da hastalık tablosuna eşlik etmesiyle sonuçlanmaktadır.
Günümüz tıp dünyası kendisindeki bu eksikliği fark etmiş ve çareler aramaya başlamış; bu arayış geleneksel ve tamamlayıcı tedavi yöntemlerinin hak ettikleri yere gelebilmeleri konusunda oldukça hızlı şekilde yol alınmasını sağlamıştır.
 
 
Pro WEB